TV& VIDEO

Lao động trẻ em

Diễn đàn Trẻ em quốc gia lần thứ 5 thảo luận 4 nội dung chính

Diễn đàn Trẻ em quốc gia lần thứ 5 thảo luận 4 nội dung chính

VTV.vn - Sáng nay (24/8), Diễn đàn Trẻ em quốc gia lần thứ 5 đã chính thức khai mạc tại Hà Nội, sẽ thảo luận 4 nhóm nội dung chính.