TV& VIDEO

lập nghiệp

Huế: Đưa trường nghề đến gần với thanh niên nông thôn

Huế: Đưa trường nghề đến gần với thanh niên nông thôn

VTV.vn - Các trường nghề tại Huế đã chủ động triển khai các hoạt động hỗ trợ cộng đồng tại các vùng nông thôn nhằm thu hút học viên.