TV& VIDEO

lắp ráp ô tô

Thủ tướng: Chính phủ đối xử bình đẳng với các nhà sản xuất, lắp ráp ô tô

Thủ tướng: Chính phủ đối xử bình đẳng với các nhà sản xuất, lắp ráp ô tô

VTV.vn - Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc khẳng định quan điểm nhất quán của Chính phủ Việt Nam luôn đối xử bình đẳng với tất cả các nhà sản xuất, lắp ráp ô tô.