TV& VIDEO

lấy vợ

Diễn viên Quốc Thuận: Không biết tại sao lấy vợ

Diễn viên Quốc Thuận: Không biết tại sao lấy vợ

“Vào năm trước tôi vẫn chưa nghĩ là mình sẽ có vợ nhưng đùng một cái… không biết tại sao mình lại lấy vợ" - Quốc Thuận, nam diễn viên hài được yêu thích của màn ảnh phía Nam, chia sẻ trong Chuyện đêm muộn.