TV& VIDEO

lễ cưới tập thể

Đà Nẵng tổ chức lễ cưới tập thể cho công nhân lao động

Đà Nẵng tổ chức lễ cưới tập thể cho công nhân lao động

VTV.vn - Sáng 18/12/2016, thành phố Đà Nẵng tiến hành tổ chức lễ cưới tập thể cho 5 cặp công nhân lao động.