TV& VIDEO

Lễ hội Lửa

Lễ hội lửa Bonfire Night tại Anh

Lễ hội lửa Bonfire Night tại Anh

VTV.vn - Lễ hội Bonfire Night là một trong những lễ hội lớn nhất và lâu đời nhất ở Anh, được duy trì từ thế kỷ 17 đến nay.