TV& VIDEO

lệnh ngừng bắn tại Dải Gaza

50% người dân muốn rời khỏi Dải Gaza

50% người dân muốn rời khỏi Dải Gaza

VTV.vn - Một cuộc thăm dò dư luận cho thấy 50% người dân Gaza muốn rời lãnh thổ này để tìm một cuộc sống tốt đẹp hơn cho con cái họ.