TV& VIDEO

LHQ

Những người bạn LHQ nhiều thập kỷ đồng hành cùng Việt Nam

Những người bạn LHQ nhiều thập kỷ đồng hành cùng Việt Nam

VTV.vn - Việt Nam có lẽ là đất nước gắn bó nhất trong gần 50 năm làm việc của Ad Spijkers. Thời chiến tranh, ông và nhiều người Hà Lan đã phản đối cuộc chiến tại Việt Nam.