TV& VIDEO

Liên Hiệp Quốc

Việt Nam tôn trọng nhân quyền

Việt Nam tôn trọng nhân quyền

VTV.vn - Ngày nay, việc tôn trọng, bảo vệ và thúc đẩy quyền con người đã trở thành một vấn đề toàn cầu, có mối liên hệ mật thiết với chính sách phát triển của mỗi quốc gia.