TV& VIDEO

Liên hiệp Vương quốc Anh

Thủ tướng Anh "bật đèn xanh" cho trưng cầu độc lập Scotland

Thủ tướng Anh "bật đèn xanh" cho trưng cầu độc lập Scotland

VTV.vn - Sau khi thông tin Thủ tướng Anh "bật đèn xanh" cho trưng cầu độc lập Scotland được đưa ra, đồng Bảng Anh đã sụt xuống dưới mức 1,24 USD đổi 1 Bảng.