TV& VIDEO

liên minh quân sự

Liên quân Arab ở Yemen cam kết tuân thủ nguyên tắc của Liên Hợp Quốc

Liên quân Arab ở Yemen cam kết tuân thủ nguyên tắc của Liên Hợp Quốc

VTv.vn - Liên minh quân sự Arab ở Yemen đã khẳng định cam kết tuân thủ hoàn toàn các nguyên tắc của Liên Hợp Quốc.