TV& VIDEO

liên minh quân sự

NATO thành lập 2 trung tâm chỉ huy tại Mỹ và Đức

NATO thành lập 2 trung tâm chỉ huy tại Mỹ và Đức

Ngày 114/2, Bộ trưởng Quốc phòng các nước thành viên Tổ chức Hiệp ước Bắc Đại Tây dương NATO họp tại Brussels đã quyết định lập thêm 2 trung tâm chỉ huy mới, đặt tại Mỹ và tại Đức.