TV& VIDEO

liên minh quân sự

Vụ phóng tên lửa của Triều Tiên là mối đe dọa với Hàn Quốc

Vụ phóng tên lửa của Triều Tiên là mối đe dọa với Hàn Quốc

VTV.vn - Hàn Quốc gọi vụ phóng tên lửa mới nhất của Triều Tiên là một mối đe dọa nghiêm trọng đối với quân đội Hàn Quốc cũng như liên minh quân sự Mỹ - Hàn.