TV& VIDEO

lợi dụng

Phỏng vấn Trung tướng Hoàng Kông Tư về việc tăng cường an ninh trật tự

Phỏng vấn Trung tướng Hoàng Kông Tư về việc tăng cường an ninh trật tự

Trung tướng Hoàng Kông Tư - Thủ trưởng Cơ quan an ninh điều tra Bộ Công an sẽ đưa thêm thông tin về việc đảm bảo ninh trật tự và an toàn xã hội cũng như cách đề phòng hành vi lợi dụng kích động của các phần tử xấu trong bối cảnh căng thẳng ở Biển Đông.