TV& VIDEO

lòng đỏ trứng

Vì sao chỉ ăn lòng đỏ trứng lại không tốt?

Vì sao chỉ ăn lòng đỏ trứng lại không tốt?

VTV.vn - Nhiều người cho rằng lòng đỏ trứng là bổ nhất nên thường chỉ ăn lòng đỏ hoặc quấy bột, cháo cho trẻ chỉ với lòng đỏ, nhưng đó là quan điểm sai lầm.