TV& VIDEO

Lotte

Lotte khởi động đàm phán bán lại chuỗi cửa hàng ở Trung Quốc

Lotte khởi động đàm phán bán lại chuỗi cửa hàng ở Trung Quốc

VTV.vn - Lotte khởi động các cuộc đàm phán với 5-10 nhà đầu tư nước ngoài quan tâm tới khối tài sản và cơ sở hạ tầng của Lotte Mart ở Trung Quốc.