luật hỗ trợ doanh nghiệp nhỏ và vừa

Hỗ trợ doanh nghiệp nhỏ và vừa: Cần đúng và trúng!

Hỗ trợ doanh nghiệp nhỏ và vừa: Cần đúng và trúng!

VTV.vn - Các doanh nghiệp nhỏ và vừa chiếm tỷ lệ gần 98% số doanh nghiệp Việt Nam nhưng sự hỗ trợ cho nhóm doanh nghiệp này hiện vẫn còn nhiều hạn chế.