TV& VIDEO

Luật Phòng

Khó thực thi Luật Phòng, chống tác hại của thuốc lá

Khó thực thi Luật Phòng, chống tác hại của thuốc lá

VTV.vn - Một số quy định của Luật Phòng, chống tác hại của thuốc lá vẫn chưa thực sự được triển khai một cách quyết liệt và mạnh mẽ.