TV& VIDEO

Luật thuế

Luật thuế mới của Mỹ khiến các công ty mất hàng tỷ USD

Luật thuế mới của Mỹ khiến các công ty mất hàng tỷ USD

VTV.vn - Mục đích ra đời của đạo luật thuế mới tại Mỹ là giảm thuế để kích thích kinh doanh, tạo điều kiện cho các doanh nghiệp Mỹ phát triển.