TV& VIDEO

Luật thuế

Sửa đổi 5 luật thuế: Nóng vấn đề thuế thu nhập DN và thuế tiêu thụ đặc biệt

Sửa đổi 5 luật thuế: Nóng vấn đề thuế thu nhập DN và thuế tiêu thụ đặc biệt

VTV.vn - Hiện nay những thay đổi trong cách tính thuế thu nhập doanh nghiệp và thuế tiêu thụ đặc biệt được nhiều doanh nghiệp quan tâm.