Luật thuế

Giảm thu ngân sách hàng nghìn tỷ đồng khi sửa các luật về thuế

Giảm thu ngân sách hàng nghìn tỷ đồng khi sửa các luật về thuế

Việc thực hiện các nội dung sửa đổi về thuế sẽ giảm thu hàng nghìn tỷ đồng đối với ngân sách nhà nước.

 
Giao diện thử nghiệm VTVLive