TV& VIDEO

lực lượng chống buôn lậu

Ban chỉ đạo 389 quốc gia tổng kết công tác chống buôn lậu 9 tháng đầu năm

Ban chỉ đạo 389 quốc gia tổng kết công tác chống buôn lậu 9 tháng đầu năm

VTV.vn - Ban chỉ đạo 389 quốc gia đã tổ chức tổng kết công tác chống buôn lậu, gian lận thương mại và hàng giả 9 tháng đầu năm.