TV& VIDEO

lực lượng chống khủng bố

EU tăng cường hỗ trợ chống khủng bố ở châu Phi

EU tăng cường hỗ trợ chống khủng bố ở châu Phi

VTV.vn - Các nhà lãnh đạo Liên minh châu Âu (EU) đã quyết định tăng gấp đôi quỹ hỗ trợ cho lực lượng chống khủng bố mới thành lập ở châu Phi, lực lượng G5 Sahel.