TV& VIDEO

Lũng Cú

Mưa tuyết xuất hiện tại Cao nguyên đá Đồng Văn

Mưa tuyết xuất hiện tại Cao nguyên đá Đồng Văn

Hôm qua (15/12), nhiều du khách đến với Cao nguyên đá Đồng Văn đã được xem mưa tuyết.