TV& VIDEO

lưu huỳnh

Xử lý 40 nghìn tấn lưu huỳnh tại cảng Hoàng Diệu, Hải Phòng

Xử lý 40 nghìn tấn lưu huỳnh tại cảng Hoàng Diệu, Hải Phòng

VTV.vn - Công ty Traco, Hải Phòng chưa vận chuyển kịp thời, nên 40.000 tấn lưu huỳnh nhập về không được bảo quản đúng quy định, gây ảnh hưởng đến môi trường.