TV& VIDEO

lý luận

Phát triển sáng tạo lý luận trong thực tiễn

Phát triển sáng tạo lý luận trong thực tiễn

VTV.vn - Chiều 7/12, kỳ họp thứ nhất Hội đồng Lý luận Trung ương nhiệm kỳ 2016 - 2021 đã diễn ra tại Hà Nội.