TV& VIDEO

mắc bệnh tăng huyết áp

Năm 2017, 20% dân số Việt Nam có thể mắc bệnh tăng huyết áp

Năm 2017, 20% dân số Việt Nam có thể mắc bệnh tăng huyết áp

VTV.vn - Theo dự đoán của Hội Tim mạch Thế giới, đến năm 2017, 20% dân số Việt Nam sẽ có thể bị mắc bệnh lý tim mạch, tăng huyết áp.