TV& VIDEO

mắc ca

Các tỉnh Tây Nguyên thận trọng mở rộng diện tích cây mắc ca

Các tỉnh Tây Nguyên thận trọng mở rộng diện tích cây mắc ca

VTV.vn - Sau 5 - 7 năm trồng, cây mắc ca đã cho năng suất, nên có triển vọng phát triển trên địa bàn Tây Nguyên.