TV& VIDEO

Malawi

Mỹ viện trợ nhân đạo khẩn cấp 16 triệu USD cho Malawi

Mỹ viện trợ nhân đạo khẩn cấp 16 triệu USD cho Malawi

VTV.vn - Mỹ quyết định viện trợ lương thực khẩn cấp, trị giá gần 16 triệu USD cho Malawi để hỗ trợ 2,8 triệu người dân quốc gia châu Phi này đang thiếu lương thực trầm trọng.