TV& VIDEO

mẩn ngứa

Không nên cấp tập tiêm 2 mũi phòng sởi

Không nên cấp tập tiêm 2 mũi phòng sởi

Sau khi tiêm sởi, trẻ đã có miễn dịch phòng bệnh. Mũi 2 là để củng cố miễn dịch cho trẻ, tuy nhiên, phải được thực hiện đúng thời gian theo khuyến cáo của nhà sản xuất và chuyên gia y tế.