TV& VIDEO

manh động

Nhức nhối tình trạng buôn bán ma túy ở Nghệ An

Nhức nhối tình trạng buôn bán ma túy ở Nghệ An

Vùng rừng núi phía Tây Nghệ An vẫn được biết đến với những con đường trung chuyển ma túy từ Lào vào sâu nội địa nước ta.