TV& VIDEO

mặt trận Vị Xuyên

Cựu chiến binh mặt trận Vị Xuyên hội ngộ tại Hà Nội

Cựu chiến binh mặt trận Vị Xuyên hội ngộ tại Hà Nội

VTV.vn - Hôm nay (14/7), lần đầu tiên đại diện các cựu chiến binh mặt trận Vị Xuyên, Hà Giang đã hội ngộ tại Hà Nội trong buổi ra mắt Ban liên lạc Cựu chiến binh mặt trận Vị Xuyên.