mật vụ

Lại phát hiện thư chứa độc gửi Tổng thống Obama

Lại phát hiện thư chứa độc gửi Tổng thống Obama

 Ngày 30/5, lực lượng mật vụ Mỹ thông báo, họ đã phát hiện và ngăn chặn kịp thời một bức thư "có tính đe dọa" gửi Tổng thống Barack Obama, giống như 2 bức thư ngày 29/5 gửi tới địa chỉ của Thị trưởng thành phố New York Michael Bloomberg và nhóm phụ trách vấn đề kiểm soát súng ngắn trực tiếp dưới quyền Thị trưởng.

 
Giao diện thử nghiệm VTVLive