TV& VIDEO

may đo

Dùng... máy quét 3D để may đo thay cho thước dây

Dùng... máy quét 3D để may đo thay cho thước dây

VTV.vn - Nhiều cửa hàng may tại Hong Kong đang sử dụng máy quét 3D để đo thông số cho các khách hàng của mình.