mây tre đan

Khi người trẻ góp sức lưu giữ ngành thủ công Việt Nam

Khi người trẻ góp sức lưu giữ ngành thủ công Việt Nam

VTV.vn - Không chỉ lưu giữ ngành thủ công, bạn trẻ việt còn viết tiếp tương lai cho ngành nghề truyền thống đang đứng trước ngưỡng cửa bị lãng quên này.