miền tây nước Mỹ

2017 - Năm thiên tai gây thiệt hại kỷ lục tại Mỹ

2017 - Năm thiên tai gây thiệt hại kỷ lục tại Mỹ

VTV.vn - 2017 là năm Mỹ bị tổn thất nặng nề nhất về kinh tế do thiên tai gây ra như hỏa hoạn, giá lạnh, lũ lụt và các cơn bão.