TV& VIDEO

Miwon

Phá đường dây “phù phép” bột ngọt Trung Quốc thành hàng xịn

Phá đường dây “phù phép” bột ngọt Trung Quốc thành hàng xịn

 Công an TP Huế, tỉnh TT-Huế mới đây đã kịp thời điều tra, khám phá đường dây sản xuất, buôn bán, tiêu thụ bột ngọt lớn nhất từ trước tới nay.