TV& VIDEO

mồ côi

Thương 3 chị em mồ côi quần áo rách bươm, chạy ăn từng bữa

Thương 3 chị em mồ côi quần áo rách bươm, chạy ăn từng bữa

VTV.vn - Cha mất, mẹ bỏ đi… chị em Ngà nương tựa vào ông nội già yếu. Bởi vậy, khi buông sách vở các cháu băng ra đồng hái rau, bắt cá… lo cái ăn từng bữa.