TV& VIDEO

mở đường

Hội đồng Bảo an LHQ thông qua Nghị quyết mới về Syria

Hội đồng Bảo an LHQ thông qua Nghị quyết mới về Syria

Hội đồng Bảo an cho rằng, một lệnh ngừng bắn với sự tuân thủ triệt để của các bên tham chiến sẽ là điều kiện tốt nhất để hàng cứu trợ sớm đến được với khoảng hơn 10 triệu nạn nhân ở Syria.