TV& VIDEO

Mô hình kinh tế chia sẻ

TP.HCM: 97% doanh nghiệp vừa và nhỏ chậm ứng dụng công nghệ

TP.HCM: 97% doanh nghiệp vừa và nhỏ chậm ứng dụng công nghệ

VTV.vn - Theo Sở Khoa học và Công nghệ TP.HCM, hiện 97% doanh nghiệp vừa và nhỏ chậm ứng dụng công nghệ, đổi mới sáng tạo.