TV& VIDEO

Mỏ vàng Bồng Miêu

Quảng Nam yêu cầu đóng cửa mỏ vàng Bồng Miêu

Quảng Nam yêu cầu đóng cửa mỏ vàng Bồng Miêu

VTV.vn - UBND tỉnh Quảng Nam vừa thông báo kết luận liên quan đến Công ty TNHH khai thác vàng Bồng Miêu đóng ở xã Tam Lãnh, huyện Phú Ninh.