TV& VIDEO

Monsoon

Giai điệu tự hào về chủ quyền biển đảo được đề cử ở VTV Awards 2017

Giai điệu tự hào về chủ quyền biển đảo được đề cử ở VTV Awards 2017

VTV.vn - Ở VTV Awards 2017, Giai điệu tự hào tháng 9/2016 đã được đề cử tại hạng mục Chương trình âm nhạc ấn tượng.