TV& VIDEO

mua bán sáp nhập

Lo ngại "cuộc chiến thương mại" về sáp nhập sau thương vụ Broadcom – Qualcomm

Lo ngại "cuộc chiến thương mại" về sáp nhập sau thương vụ Broadcom – Qualcomm

Những quan ngại về an ninh quốc gia không chỉ là chuyện riêng của thương vụ Broadcom-Qualcomm, mà sẽ còn ảnh hưởng tới thái độ của chính quyền Mỹ trong nhiều vụ sáp nhập khác.