TV& VIDEO

mưa trái mùa

Cây ăn quả thiệt hại do mưa trái vụ

Cây ăn quả thiệt hại do mưa trái vụ

VTV.vn - Theo UBND tỉnh Đồng Nai, từ đầu năm đến nay liên tục xuất hiện các trận mưa trái vụ khiến cây ăn trái bị thiệt hại.