TV& VIDEO

mưa trái mùa

2017 - Năm của những kỷ lục về thiên tai

2017 - Năm của những kỷ lục về thiên tai

VTV.vn - Năm 2017, không một vùng, miền nào trên cả nước thoát khỏi sự tàn phá của thiên tai.