TV& VIDEO

mưa trái mùa

Ngành điều gặp khó vì thời tiết bất thường và sâu bệnh

Ngành điều gặp khó vì thời tiết bất thường và sâu bệnh

VTV.vn - Hạn hán, mưa trái mùa, sâu bệnh đã làm giảm năng suất, giảm sản lượng của ngành điều trong những năm gần đây.