TV& VIDEO

mức độ ô nhiễm

Cảnh báo tình trạng ô nhiễm không khí tại Việt Nam

Cảnh báo tình trạng ô nhiễm không khí tại Việt Nam

VTV.vn - Ở Việt Nam, có tới hơn một nửa số ngày trong năm có chất lượng không khí kém.