TV& VIDEO

mức độ ô nhiễm

Không khí tại New Delhi (Ấn Độ) ô nhiễm tương đương "phòng khí độc"

Không khí tại New Delhi (Ấn Độ) ô nhiễm tương đương "phòng khí độc"

VTV.vn - Các bác sĩ cho rằng việc hít thở trong bầu không khí ô nhiễm tại New Delhi, có thể tương đương với việc người dân đang hút 50 điếu thuốc mỗi ngày.