TV& VIDEO

mức độ ô nhiễm

Bắc Ninh: Người dân ngộp thở vì làng bún ô nhiễm

Bắc Ninh: Người dân ngộp thở vì làng bún ô nhiễm

VTV.vn -Mỗi ngày tại Khắc Niệm (Bắc Ninh) có khoảng 150 dây chuyền làm bún hoạt động hết công suất, nước thải cũng từ đó mà xả thẳng ra kênh mương trên địa bàn.