TV& VIDEO

mức lương

Bức tranh u ám về mức lương tại Anh

Bức tranh u ám về mức lương tại Anh

VTV.vn - Theo Ngân hàng trung ương Anh (BoE), các doanh nghiệp nước này đang có kế hoạch sẽ chỉ áp dụng mức tăng lương khoảng 2,2% trong năm 2017.