mục tiêu quốc gia

Trên 200.000 lượt hộ dân tộc thiểu số ở Gia Lai được vay vốn chính sách

Trên 200.000 lượt hộ dân tộc thiểu số ở Gia Lai được vay vốn chính sách

VTV.vn - Sau 10 năm, tỉnh Gia Lai đã có trên 200.000 hộ dân tộc thiểu số được vay vốn chính sách với gần 3.500 tỷ đồng.