TV& VIDEO

mùi cơ thể

Tại sao muỗi cứ tấn công bạn mà không phải người khác?

Tại sao muỗi cứ tấn công bạn mà không phải người khác?

VTV.vn - Chẳng ai thích bị muỗi đốt nhưng tại sao có nhiều người cứ hay bị muỗi đốt nhiều hơn người khác vậy?