TV& VIDEO

Mũi Đại Lãnh

Tuyến đường du lịch ven biển đẹp nhất Phú Yên

Tuyến đường du lịch ven biển đẹp nhất Phú Yên

VTV.vn - Tại Phú Yên, cung đường Tuy Hòa - Vũng Rô đã được đầu tư để phát triển du lịch. Nơi đây được cho là tuyến đường ven biển đẹp nhất xứ Nẫu.