TV& VIDEO

Mũi Đại Lãnh

Thiêng liêng lễ chào cờ đầu năm tại Mũi Đại Lãnh

Thiêng liêng lễ chào cờ đầu năm tại Mũi Đại Lãnh

VTV.vn - Trong sáng nay (1/1), lễ chào cờ đầu năm đã được nhiều địa phương tổ chức long trọng. Tại tỉnh Phú Yên, lễ chào cờ đầu năm đã diễn ra tại một nơi đặc biệt: Mũi Đại Lãnh.