TV& VIDEO

Mỹ Đức

Du khách Australia đến Huế tăng đột biến

Du khách Australia đến Huế tăng đột biến

Trong năm tháng đầu năm 2014, Australia dẫn đầu danh sách khách quốc tế đến Thừa Thiên - Huế với lượng khách tăng đột biến, chiếm 16,13%.