TV& VIDEO

Mỹ thuật Việt Nam

Kỷ niệm 60 năm thành lập Hội Mỹ thuật Việt Nam

Kỷ niệm 60 năm thành lập Hội Mỹ thuật Việt Nam

VTV.vn - Hôm nay (12/12), tại Hà Nội, Hội Mỹ thuật Việt Nam đã tổ chức kỷ niệm 60 năm ngày thành lập.