TV& VIDEO

Nam Tào Xuân Bắc

Táo quân 2018: Bị bộ ba Thiên đình “vùi dập”, “Táo” Quang Thắng ra sức phân bua

Táo quân 2018: Bị bộ ba Thiên đình “vùi dập”, “Táo” Quang Thắng ra sức phân bua

VTV.vn - Bộ ba Thiên đình gồm “Ngọc Hoàng” Quốc Khánh, “Nam Tào” Xuân Bắc và “Cô Đẩu” Công Lý đã có màn “đánh hội đồng” khiến “Táo” Quang Thắng ra sức phân bua.