TV& VIDEO

nâng cao năng lực cạnh tranh

TP.HCM sẽ xây dựng trung tâm hỗ trợ doanh nghiệp

TP.HCM sẽ xây dựng trung tâm hỗ trợ doanh nghiệp

VTV.vn - Trong cuộc họp của UBND TP.HCM vào sáng 11/4, nội dung thành phố xây dựng Trung tâm hỗ trợ doanh nghiệp đã được đưa ra.