TV& VIDEO

nắng hạn

Đăk Nông: Hồ đập có nguy cơ thiếu nước tưới nghiêm trọng

Đăk Nông: Hồ đập có nguy cơ thiếu nước tưới nghiêm trọng

VTV.vn - Do nắng hạn kéo dài nên nhiều công trình thủy lợi tại Đăk Nông có nguy cơ thiếu nước tưới nghiêm trọng.